bg2
bg3
7

Zubisko s.r.o.

MDDr. Ondřej Přikryl

Tel.: 534 001 343

www.zubisko.cz 

Email: info@zubisko.cz

Naše vize

  • Chceme poskytovat stomatologickou péči v nejvyšší možné kvalitě
  • Chceme se neustále zlepšovat
  • Pacient je naším partnerem
  • Léčbě předchází komplexní vyšetření, stanovení léčebného a cenového plánu, které jsou prezentovány srozumitelnou formou pacientovi

Studium:

 • Gymnázim Vyškov
 • 1. lékařská fakulta univerzity Karlovy v Praze, obor zubní lékařství – 2009-2014

Praxe:

 • 2014-2020 – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a 1.LF UK
  • Oddělení protetiky, záchovné stomatologie, pedostomatologie a dentoalveolární chirurgie
  • Ošetřování chrupu mentálně postižených pacientů v celkové anestezii
 • 2016-2020 – Zubní centrum MUDr. Jakuba Smrčka
  • Ošetřování chrupu s pomocí dentálního mikroskopu
  • Ošetřování delegovaných pacientů pro spolupracující lékaře

Odborné společnosti:

 • Člen asociace ProMikro z.s.

Kurzy:

 • 2016 – Pražské dentální dny
 • 2016 – Endodoncie Yesdent – MUDr. Petr Kořínek
 • 2017 – Modelace frontálního úseku – Inspiro – MUDr. Lacina
 • 2017 – Preciznost v protetice, okluze a funkce v každodenní praxi – MUDr. Jiří Zvolánek
 • 2017 – Kongres společnosti ČADE (Česká akademie dentální estetiky)
 • 2018 – Modelace laterálního úseku – MUDr. Michal Czyž
 • 2018 – setkání členů ProMikro
 • 2018 – kompozitní dostavby, zvedání skusu – Didier Dietschi
 • 2019 – setkání členů ProMikro
 • 2019 – Dental Summit
 • 2019 – Pražské dentální dny

Spolupráce pro delegující lékaře

 • Endodontické a reendodontické ošetření zubů pod mikroskopem
 • Ošetření špatně přístupných kazů pod mikroskopem
 • Ošetření resorpčních defektů pod mikroskopem
 • Resekce kořenového hrotu s retrográdní preparací a MTA výplní pod mikroskopem
 • Záchrana kompromisního pilíře vertikální preparací, případnou osteoplastikou a korunkou
 • Ošetření silně nespolupracujících dětí v analgosedaci za přítomnosti anesteziologa