bg2
bg3
7

Stomatochirurgie a implantologie

Provádíme následující chirurgické výkony:

 • extrakce zubů
 • extrakce semiretinovaných a retinovaných zubů
 • odstranění cyst
 • úpravy měkkých tkání v dutině ústní a rtů
 • periapikální chirurgii včetně retrográdního plnění kořenových kanálků
 • augmentační zákroky (doplňování měkkých i tvrdých tkání)
 • zavádění dentálních implantátů

Možné doplatky u chirurgických výkonů (platba v hotovosti):

 • další anestézie                                                    300,- Kč
 • šití Resorba                                                         500,- Kč
 • traumacelová síťka proti krvácení                       500,- Kč
 • kolagen s antibiotikem                                      1 500,- Kč
 • excize névu v obličeji                                           1 500,- Kč 
 • náhrada kosti/augmentace před implantací    10 000,- Kč   
 • implantát včetně keramické korunky               29 000,- Kč  

Zubní implantát je dnes ekvivalentem vlastního zubu, který je zaveden do kosti čelisti na jeho původní místo s plnohodnotnou funkcí. Implantáty jsou indikovány jednak k náhradě jednotlivých zubů nebo jako pilíře pod fixní nebo snímací zubní náhradu. Nejsou vhodné zejména u kuřáků s nedostatečnou hygienou dutiny ústní, u adolescentů mladších 16 let a u polymorbidních pacientů.

Ztrátu zubu můžeme řešit klasickou konveční protetickou, tj. buď snímací náhradou, která je nejméně invazivní, ale pacientovi nezajišťuje takový komfort jako náhrady fixní, které jsou pevně kotveny na sousední zuby mezery mezi zuby. V případě, kdy mezera není ohraničena vlastními pevnými zuby, není možně fixní můstek zhotovit.

Zubní implantáty nám umožňují fixní náhradu i v této situaci zhotovit a navíc nemusí být obroušeny okolní zuby jako při zhotovení klasického fixního můstku. Pevnou fixaci v kosti, a vnímání zubního implantátu jako vlastní zub považujeme za jeho hlavní přednosti.   

Výkon se provádí zpravidla v lokální anestesii. Po odklopení sliznice s okosticí je vypreparována štola o dané, předem vyměřené výšce a šířce. Tato část výkonu je minimálně bolestivá. Po přihojení implantátu do kosti (za 4 – 6 měsíců), následuje modelace okolních měkkých tkání vhojovacím válečkem. Na tuto fázi navazuje otisk a vlastní zhotovení náhrady v laboratoři. Celá fáze od samotného zavedení až po předání korunky trvá cca 5 – 6 měsíců. Z dlouhodobého hlediska je úspěšnost zavedení asi 95%. Celková trvanlivost implantátu je ale závislá na mnoha faktorech, zejména kvalitě hygieny dutiny ústní

Stejně tak jako všechny chirurgické výkony je i implantace do jisté míry spojena s určitými zdravotními riziky, která se však vyskytují velmi zřídka. Implantace selhává nejčastěji následkem nedostatečné hygieny a kouření, užíváním některých druhů léků nebo vlivem nedostatečného množství kostní tkáně v okolí implantátu. Alergie na titan je vzácná a prakticky se nevyskytuje. Častou komplikací může být vznik infekce nebo mechanické poškození (ulomení) implantátu.

Možné komplikace jsou:

 • Infekce v oblasti implantace
 • Poškození okolních struktur (zbývající zuby, krevní cévy a nosní dutinu)
 • Poškození okolních nervových zakončení, které zapříčiňuje bolest a brnění v příslušné oblasti (při implantaci do dolní čelisti v těsné blízkosti těchto struktur)
 • Zánět čelistní dutiny (při implantaci do horní čelisti v těsné blízkosti těchto struktur)

Kontakt

MUDr. Hana Bělohlávková
tel. +420 517 333 888

MUDr. et MUDr. Richard Pink, PhD.
tel. +420 517 333 888

MUDr. Bohdana Jelečková
tel. +420 517 448 721

MDDr. Denisa Francová
tel. +420 517 343 287

Dagmar Gottvaldová, Dis.
dentální hygiena
tel. +420 517 448 721

Veronika Boháček Kummerová, Dis.
dentální hygienistka
tel. +420 517 448 721,                                        mob. +420 702 323 986

Recepce

Dagmar Dufková, Dis

stomatologie a stomatochirurgie    tel. +420 517 333 888, 517 343 287

Šárka Syslová
ortodoncie a dentální hygiena         tel. +420 517 448 721