Stomatologie Vyškov logotype

Online objednání na dentální hygienu – Dagmar Gottvaldová, Dis.


Online objednání na dentální hygienu – Veronika Kummerová, Dis.

preventivní prohlídka

Každý člověk má osobní zodpovědnost za stav svého chrupu. Jen řádná péče a pravidelné preventivní prohlídky jsou spolehlivou cestou ke zdravému úsměvu po celý život.

Preventivní prohlídka je 2x ročně plně hrazena ze zdravotního pojištění. Během prohlídky stomatolog sleduje nejen stav zubů, zubních výplní a zubních náhrad, ale zhodnotí i vzhled sliznice dutiny ústní a jazyka. Samozřejmostí je kontrola ústní hygieny a v případě nedostatků individuální nácvik techniky čištění zubů či odeslání na dentální hygienu.  Někdy je nutno zhotovit i rentgenové vyšetření, které nám může odhalit skryté kazy, nevyhovující výplně, úbytek kosti při parodontitidě či zánět pod kořeny zubů. Dle výsledků vyšetření je možno sestavit léčebný plán a finanční rozpočet. Systém preventivních prohlídek platí i pro pacienty, kteří již o svůj chrup přišli a nyní nosí celkové náhrady.

děti a včasná péče

Informace ohledně péče o dětské zoubky a budoucích stravovacích návycích dítěte získávají maminky již v době těhotenství při svých pravidelných preventivních prohlídkách. První preventivní prohlídka děťátka by měla proběhnout v prvním roce života a následně 2x ročně, stejně jako je to u dospělých pacientů. Doporučujeme dítě na preventivní prohlídky i zákroky vždy pečlivě připravit (např. budou se počítat zoubky, naučit se otevřít pusu jako tygr…). Jen dítě navyklé na pravidelné návštěvy a řádně připravené je schopno dobře spolupracovat bez nutnosti následného strachu. Největší chybou bývá, když dítě poprvé navštíví zubního lékaře až v případě bolesti, která nezřídka končí bolestivým ošetřením, nepříjemným zážitkem a následnou nechutí k další spolupráci.

výplně

Pokud lékař při preventivní prohlídce objeví zubní kaz, je potřeba ho odstranit a doplnit ztracené tvrdé zubní tkáně. Náhradou může být přímá výplň z amalgámu, kompozitního materiálu nebo ze skloinomerního cementu. Jestliže se jedná o rozsáhlejší ztrátu zubu, využíváme služeb zubní laboratoře. Výběr materiálu se volí dle velikosti kazu, mechanické zátěže a samozřejmostí je posouzení estetického výsledku zákroku.

Kompozitní výplně – vysoce estetický (bílý) materiál, který lze pro své vlastnosti použít i při větších dostavbách a bez nutnosti zbytečných ztrát zubu. Na našem pracovišti používáme nejmodernější nanohybridní kompozita, pomocí kterých dokážeme na základě nejnovějších poznatků vytvořit “neviditelné“ výplně. Taková náhrada je oproti amalgámu šetrnější k zbývajícím tvrdým zubním tkáním. Nevýhodou je větší náchylnost k ulpívání plaku při nedostatečné hygieně a následnému vzniku kazu.

Amalgám – výhodou amalgámu je výrazná odolnost a stabilita materiálu v dutině ústní a možnost zhotovení výplně i v místech, kde nejde zajistit tzv. suché pracovní pole. Nevýhodou je stříbrná barva, nutnost odebrání více zubních tkání pro ukotvení výplně a nevhodnost pro rozsáhlé dostavby zubu (riziko rozlomení zubu).

Skloinomerní cement – jedná se o druh “bílé“ výplně, jehož snížená mechanická odolnost ho řadí k dlouhodobě provizorním materiálům. Jako definitivní výplň lze použít při ošetření v dočasném dětském chrupu.

ENDODONCIE

Jedná se o tzv. čištění kanálků. Je to časově a technicky náročný zákrok, ke kterému často přistupujeme po úrazech, při zhotovování některých protetických výrobků nebo při ošetřování hlubokých kazů, kdy se při vrtání dostaneme až do dřeňové dutiny. Může se stát, že kanálky musíme ošetřit i u zubů, na kterých byla dříve zhotovena rozsáhlá výplň, a zub mezitím odumřel. Tímto zákrokem se snažíme vyhnout dalším komplikacím ve smyslu bolesti, otoku a infekce, která se v oblasti obličeje snadno šíří do okolí a mohou tak vzniknout až život ohrožující stavy. V případě, že u zubu infekce přetrvává, je nutné reendodontické ošetření (znovuošetření kanálků)  – v tomto případě pacienty mnohdy odesíláme na specializované pracoviště pro záchranu zubu.

preventivní prohlídka

Kontakt

MUDr. Hana Bělohlávková
tel. +420 517 333 888

MUDr. et MUDr. Richard Pink, PhD.
tel. +420 517 333 888

MUDr. Bohdana Jelečková
tel. +420 517 448 721

MDDr. Denisa Francová
tel. +420 517 343 287

Dagmar Gottvaldová, Dis.
dentální hygiena
tel. +420 517 448 721

Veronika Boháček Kummerová, Dis.
dentální hygienistka
tel. +420 517 448 721,                                        mob. +420 702 323 986

Recepce

Dagmar Dufková, Dis

stomatologie a stomatochirurgie    tel. +420 517 333 888, 517 343 287

Šárka Syslová
ortodoncie a dentální hygiena         tel. +420 517 448 721

Joklova 102/18, 682 01 Vyškov

email: info@stomatologievyskov.cz
           recepceortodoncie@gmail.com

web: www.stomatologievyskov.cz

facebook: Stomatologie Vyškov